ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Talep Atama Satırı

SORGU TABLOSU : DemandLineAsg
HASH DEĞERİ : -9049354303723450000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPDemandLineAsg
VERİ SINIFI : DemandLineAsg
TABLO : L_DEMANDLINEASG