ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ekstre Açıklama Hesap Kuralı

SORGU TABLOSU : FinExtreResolveRule
HASH DEĞERİ : -5808113249766770000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinExtreResolveRule
VERİ SINIFI : FinExtreResolveRule
TABLO : F_EXTRERESRULE