ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ödeme Kaydedici Cihaz

SORGU TABLOSU : PosDeviceCard
HASH DEĞERİ : -7569642556819960000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPPosDeviceCard
VERİ SINIFI : PosDeviceCard
TABLO : L_POSDEVICE