ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Parasal Merkez

SORGU TABLOSU : FinMonetaryItemForLine
HASH DEĞERİ : 7241337082558100000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinMonetaryItemForLine
VERİ SINIFI : FinMonetaryItem
TABLO : F_MONETARYITEM