ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordro Hesaplama Rapor Grubu

SORGU TABLOSU : PrPayrollCalculationParamReportGroup
HASH DEĞERİ : 3780393720806870000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrPayrollCalculationParamReportGroup
VERİ SINIFI : PrPayrollCalculationParamReportGroup
TABLO : HR_PAYROLLPARAMRPT