ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Cari Hesap Adresi

SORGU TABLOSU : FinPartyAddress
HASH DEĞERİ : 374016200844593000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinPartyAddress
VERİ SINIFI : FinPartyAddress
TABLO : F_ARAPADDRESS