ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

eCTD Ürün Özelliği

SORGU TABLOSU : MedLicProductAttribute
HASH DEĞERİ : -635179297953450000L
SINIF : com.gtech.prj.medlicense.wp.WPMedLicProductAttribute
VERİ SINIFI : MedLicProductAttribute
TABLO : P_MEDLICPRODATTR