ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Süreç Adımları Tarihçesi

SORGU TABLOSU : JbpmNodeInstanceLog
HASH DEĞERİ : 7521887703656600000L
SINIF : com.gtech.process.ui.wp.WPJbpmNodeInstanceLog
VERİ SINIFI : JbpmNodeInstanceLog
TABLO : JBPM5_NODEINSTANCELOG