ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

E-Fatura Uyarlaması

SORGU TABLOSU : EInvoiceGenOptions
HASH DEĞERİ : -8614390128877080000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wp.WPEInvoiceGenOptions
VERİ SINIFI : EInvoiceGenOptions
TABLO : EF_GENOPTION