ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kısa Mesaj Şablonu

SORGU TABLOSU : PostingTemplateSMS
HASH DEĞERİ : 7764444446930580000L
SINIF : com.gtech.bs.post.wp.WPPostingTemplateSMS
VERİ SINIFI : PostingTemplateSMS
TABLO : C_NPOSTTEMPL