ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma Siparişi

SORGU TABLOSU : PurchaseOrderVoucher
HASH DEĞERİ : -7432064926775090000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPPurchaseOrderVoucher
VERİ SINIFI : OrderVoucher
TABLO : L_ORDERVOUCHER