ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Birimli Ambar Toplamı

SORGU TABLOSU : StockItemContainerUnitTotal
HASH DEĞERİ : -6895166863318980000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemContainerUnitTotal
VERİ SINIFI : StockItemContainerUnitTotal
TABLO : I_FACILITYITEMUNITTOT