ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Logo Tanımı

SORGU TABLOSU : EbysDocumentLogo
HASH DEĞERİ : -4995959366283290000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysDocumentLogo
VERİ SINIFI : EbysDocumentLogo
TABLO : DMS_LOGOIMAGE