ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Teşvik Tanımı

SORGU TABLOSU : HrPayrollIncentiveCard
HASH DEĞERİ : 3627247347918470000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPHrPayrollIncentiveCard
VERİ SINIFI : HrPayrollIncentiveCard
TABLO : HR_INCENTIVE