ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ödeme Planı Satırı

SORGU TABLOSU : FinPaymentPlanLine
HASH DEĞERİ : -555654038884924000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPFinPaymentPlanLine
VERİ SINIFI : FinPaymentPlanLine
TABLO : F_PAYTEMPLATELINE