ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ecza Deposu Ziyareti

SORGU TABLOSU : WorkReportDepot
HASH DEĞERİ : 3193258100995670000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wp.WPWorkReportDepot
VERİ SINIFI : WorkReportMedicalDepot
TABLO : P_WORKREPDEPOT