ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Ekstre Dosyası

SORGU TABLOSU : FinExtreDataFile
HASH DEĞERİ : -9128237755045890000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wp.WPFinExtreDataFile
VERİ SINIFI : FinExtreDataFile
TABLO : F_EXTREFILE