ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Personel Giriş/Çıkış

SORGU TABLOSU : PrPersonnelAction
HASH DEĞERİ : 1634681485358710000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPersonnelAction
VERİ SINIFI : PrPersonnelAction
TABLO : HR_PERSONNELLINE