ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Dış Veri Kaynağı

SORGU TABLOSU : ExternalDataSource
HASH DEĞERİ : 996107453087762000L
SINIF : com.gtech.erp.base.wp.WPExternalDataSource
VERİ SINIFI : ExternalDataSource
TABLO : G_DATASOURCE