ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Üretim Maliyeti Kategorisi

SORGU TABLOSU : ProductionCostCategory
HASH DEĞERİ : -6887161184961020000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPProductionCostCategory
VERİ SINIFI : ProductionCostCategory
TABLO : P_COSTCATEGORY