ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Dağıtım Listesi

SORGU TABLOSU : DistributionList
HASH DEĞERİ : -6418931140442260000L
SINIF : com.gtech.relax.crmbase.wps.ServerWPDistributionList
VERİ SINIFI : DistributionList
TABLO : C_DISTLIST