ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Maliyet Dönemi Üretim Yüklemesi

SORGU TABLOSU : CostAccountDistLine
HASH DEĞERİ : 7732306916078790000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wps.ServerWPCostAccountDistLine
VERİ SINIFI : CostAccountDistLine
TABLO : P_CCDISTLINE