ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Mümessil Harcaması

SORGU TABLOSU : MedRepresantExpense
HASH DEĞERİ : 8442552382087410000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wps.ServerWPMedRepresantExpense
VERİ SINIFI : MedRepresantExpense
TABLO : P_REPREXPENSE