ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ürün/Hizmet İlişkilendirmesi

SORGU TABLOSU : StockItemAssociation
HASH DEĞERİ : -2932203178476990000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemAssociation
VERİ SINIFI : StockItemAssociation
TABLO : I_ASSOCIATIONS