ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Banka Kredi Faizi

SORGU TABLOSU : BankCreditRateChange
HASH DEĞERİ : 3580242799249360000L
SINIF : com.gtech.erp.deposit.wps.ServerWPBankCreditRateChange
VERİ SINIFI : BankCreditRateChange
TABLO : F_BANKCREDITRATE