ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Zimmet/Tahsis Satırı

SORGU TABLOSU : ToolOrAssetLiabilityLine
HASH DEĞERİ : -1250882107563930000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wps.ServerWPToolOrAssetLiabilityLine
VERİ SINIFI : ToolOrAssetLiabilityLine
TABLO : L_TALIABILITYLINE