ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Proje Planı Grubu

SORGU TABLOSU : LedgerProjectPlanGroup
HASH DEĞERİ : -6375578112852810000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wps.ServerWPLedgerProjectPlanGroup
VERİ SINIFI : LedgerProjectPlanGroup
TABLO : E_PROJPLANGROUP