ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS Antet Tanımı

SORGU TABLOSU : EbysDocumentFooter
HASH DEĞERİ : -684866659749273000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysDocumentFooter
VERİ SINIFI : EbysDocumentFooter
TABLO : DMS_DOCFOOTER