ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

BES Hizmet Sağlayıcı

SORGU TABLOSU : PrPersonnelBesProvider
HASH DEĞERİ : 3996426463729210000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.wps.ServerWPPrPersonnelBesProvider
VERİ SINIFI : PrPersonnelBesProvider
TABLO : HR_BESPROVIDER