ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kantar Tanımı

SORGU TABLOSU : WeighbridgeDevice
HASH DEĞERİ : -3251751596102490000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPWeighbridgeDevice
VERİ SINIFI : WeighbridgeDevice
TABLO : I_WEIGHBRIDGEDEVICE