ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Maliyet Dönemi

SORGU TABLOSU : StockItemCostPeriod
HASH DEĞERİ : 760855093704339000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockItemCostPeriod
VERİ SINIFI : StockItemCostPeriod
TABLO : I_ITEMCOSTPERIOD