ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Doktor Ünvanı

SORGU TABLOSU : GenCodeDoctorTitle
HASH DEĞERİ : -7035759352083720000L
SINIF : com.gtech.prj.biem.wps.ServerWPGenCodeDoctorTitle
VERİ SINIFI : GenericEditorCode
TABLO : C_MISCEDITCODE