ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satış Faturası Satırı

SORGU TABLOSU : InvoiceLineSalesForListing
HASH DEĞERİ : -5918491609726600000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPInvoiceLineSalesForListing
VERİ SINIFI : InvoiceLine
TABLO : L_INVOICELINE