ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hesap Maliyetlendirme Planı

SORGU TABLOSU : CostAccountProcessPlan
HASH DEĞERİ : 6517727309610640000L
SINIF : com.gtech.erp.production.wp.WPCostAccountProcessPlan
VERİ SINIFI : CostAccountProcessPlan
TABLO : E_CCSPLITPLAN