ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Telefon Görüşme Paketi

SORGU TABLOSU : TelcoPackageSold
HASH DEĞERİ : 1771209196041570000L
SINIF : com.gtech.erp.prj.telco.wp.WPTelcoPackageSold
VERİ SINIFI : TelcoPackageSold
TABLO : XTEL_PACKAGE