ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Stoklama Alanı

SORGU TABLOSU : StockingArea
HASH DEĞERİ : 2533617862042750000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wp.WPStockingArea
VERİ SINIFI : StockingArea
TABLO : I_STOCKAREA