ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Evrak Akış Adımı

SORGU TABLOSU : EbysApprovalFlowEntry
HASH DEĞERİ : 6991776459690270000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wp.WPEbysApprovalFlowEntry
VERİ SINIFI : EbysApprovalFlowEntry
TABLO : DMS_APPROVALENTRY