ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Amortisman Alt Satırı

SORGU TABLOSU : DepreciationPeriodLine
HASH DEĞERİ : 101154505249324000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPDepreciationPeriodLine
VERİ SINIFI : DepreciationPeriodLine
TABLO : L_DEPRECIATIONLINE