ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Zeytin İşlem Satırı

SORGU TABLOSU : OliveProcessVoucherLine
HASH DEĞERİ : -3124740164061760000L
SINIF : com.gtech.erp.prj.oliver.wps.ServerWPOliveProcessVoucherLine
VERİ SINIFI : OliveProcessVoucherLine
TABLO : XOL_PROCCESSVOUCHERLINE