ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Ambar Ürün Kontrolü

SORGU TABLOSU : FacilityStockItemCheck
HASH DEĞERİ : 2636125792336540000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPFacilityStockItemCheck
VERİ SINIFI : FacilityStockItemCheck
TABLO : I_FACILITYITEM