ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

GİB Belge Kaydı

SORGU TABLOSU : EInvoiceComEntryLong
HASH DEĞERİ : 6479160797047300000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wp.WPEInvoiceComEntryLong
VERİ SINIFI : EInvoiceComEntry
TABLO : EF_COMDATA