ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satış Faturası

SORGU TABLOSU : InvoiceVoucherSales
HASH DEĞERİ : -1266355059522090000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wps.ServerWPInvoiceVoucherSales
VERİ SINIFI : InvoiceVoucherSales
TABLO : L_INVOICE