ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Satınalma Teklifi Satırı

SORGU TABLOSU : TenderLinePurchaseForListing
HASH DEĞERİ : -4479662578181510000L
SINIF : com.gtech.erp.logistics.wp.WPTenderLinePurchaseForListing
VERİ SINIFI : TenderLine
TABLO : L_TENDERLINE