ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Çalışma Alanı

SORGU TABLOSU : EInvoiceWorkspace
HASH DEĞERİ : -1304446021423080000L
SINIF : com.gtech.erp.efatura.wps.ServerWPEInvoiceWorkspace
VERİ SINIFI : EInvoiceWorkspace
TABLO : EF_WORKSPACE