ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Hesap Planı

SORGU TABLOSU : LedgerAccountPlan
HASH DEĞERİ : 2051537400772330000L
SINIF : com.gtech.erp.ledger.wp.WPLedgerAccountPlan
VERİ SINIFI : LedgerAccountPlan
TABLO : E_ACCPLAN