ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Kısa Mesaj (SMS) Gönderimi

SORGU TABLOSU : PostingBatchSMS
HASH DEĞERİ : -8468683422456680000L
SINIF : com.gtech.bs.post.wp.WPPostingBatchSMS
VERİ SINIFI : PostingBatch
TABLO : C_NPOSTBATCH