ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

EBYS İmza Akışı

SORGU TABLOSU : EbysSignerList
HASH DEĞERİ : -5684480946429930000L
SINIF : com.gtech.erp.ebys.wps.ServerWPEbysSignerList
VERİ SINIFI : EbysSignerList
TABLO : DMS_SIGNERLIST