ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Malzeme Ambar Koşan Toplamı

SORGU TABLOSU : StockItemContainerItemRunTotal
HASH DEĞERİ : -6525646119055700000L
SINIF : com.gtech.erp.inventory.wps.ServerWPStockItemContainerItemRunTotal
VERİ SINIFI : StockItemContainerItemRunTotal
TABLO : I_FACILITYITEMRUNTOT