ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Zaman Çizelgesi Rolü

SORGU TABLOSU : HrTimeSheetDelegate
HASH DEĞERİ : -2851539385408430000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPHrTimeSheetDelegate
VERİ SINIFI : HrTimeSheetDelegate
TABLO : HR_TIMESHEETDLGT