ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

ITS Ürün Sevk Satırı

SORGU TABLOSU : ITSItemDispatchLine
HASH DEĞERİ : -3104266200902230000L
SINIF : com.gtech.its.wp.WPITSItemDispatchLine
VERİ SINIFI : ITSItemDispatchLine
TABLO : ITS_DISPATCHLINE